VI sympozjum naukowe – Wczesne Niepowodzenia Prokreacji

VI sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”

pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki  – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny.”                                                 

 

4 grudnia 2016 r. (niedziela),

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a

Tematyka konferencji obejmuje dotychczas nie poruszane zagadnienia w ujęciu interdyscyplinarnym z zakresu: „Niepomyślnej diagnozy prenatalnej dla matki lub dziecka oraz całej rodziny”

Więcej szczegółów na stronie :

http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/