Adaptacja przestrzeni publicznej na potrzeby lokalnej społeczności

Jednostki samorządu terytorialnego często muszą wprowadzać zmiany na terenach znajdujących się w obszarze ich administracji. Wiele zastosowań i oczekiwań, jakie muszą spełniać takie działki, wymaga profesjonalnego podejścia do tematu. Stąd potrzeba znalezienia wykonawcy i realizatora. W koncepcji zakładany przez urzędników. Aby zmniejszyć ilość komplikacji związanych z projektem i jego realizacją najłatwiej wprowadzać takie działania w projektach opartych o system „zaprojektuj i wybuduj”. W ten sposób zarówno projektant, jak i wykonawca należy do jednej firmy, co zmniejsza ilość konfliktów i nieporozumień wynikających ze sprzecznych ustaleń.

Konkursy na adaptację terenu w zabudowie miejskiej

Gmina lub miasto może ogłosić przetarg zagospodarowanie terenów (http://www.przetargi.info/branch/uslugi-w-zakresie-terenow-zielonych) tym wypadku jest potwierdzone określonymi wymaganiami oraz założeniami, jakie należy uwzględnić w projekcie. Dodatkowo inwestor określa tylko materiały oraz ogólne warunki zabudowy związanej z ochroną konserwatorską. W ten sposób wykonawcy mogą przedstawić wstępne projekty, jak również swoje wizje ukształtowanie terenu po zakończonej adaptacji. Takie pełne wyceny związane są jednakowo z wykonaniem prac budowlanych, jak i kosztorysem prac projektowych. Stosując takie procedury, Samorządy terytorialne zmniejszają ryzyko wystąpienia opóźnienie inwestycji.

Łatwiejsza realizacja inwestycji

Doświadczone zespoły projektantów i wykonawców pozwalają na szybką realizację zleconych zadań oraz poprawność wykonania prac budowlanych. Już w fazie projektowania można uwzględnić lokalne warunki, w jakich będzie prowadzona budowa, przez co jej rezultat będzie odpowiadał na występujące zagrożenia. To pozwala również organom kontrolę na sprawdzenie Postępu prac i wskazywanie w przez nadzór budowlany miejsc, które wymagają szczególnej uwagi.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com