MaterCare International

Powrót do strony głównej

MaterCare International

logo_mci_2_100x100Oficjalna strona MaterCare International www.matercare.org

MaterCare International jest międzynarodową organizacją położników-ginekologów, położnych i innych pracowników służby zdrowia, którzy stawiają na pierwszym miejscu dobro matek i ich dzieci zarówno nie urodzonych jak i urodzonych. Organizacja stawia sobie za cel pracę na rzecz Ewangelii Życia poprzez nowe inicjatywy opieki medycznej, kształcenia zawodowego, badań naukowych. Celem MaterCare jest także wspieranie postaw i działań przyczyniających się do zmniejszania częstości tragicznych przypadków zgonów i zachorowań podczas ciąży i porodu.

Wizja
– promowanie wartości życia ludzkiego w oparciu o zasady chrześcijańskie, afirmujące świętość każdego życia
– afirmacja godności matek, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rodzinę będącą najważniejszym strażnikiem życia i zdrowia
– zapewnienie każdej matce i dziecku opieki zdrowotnej opartej na życiu i nadziei, szczególnie tam, gdzie panuje śmierć i rozpacz.
Wyzwanie przed którym stoimy
– Uwrażliwienie ludzi żyjących w krajach rozwiniętych na to, że w krajach rozwijających się, zwłaszcza wśród uchodźców nie są przestrzegane prawa człowieka, w tym prawo matek do podstawowej opieki zdrowotnej podczas ciąży i porodu.
– Przekazywanie informacji, że matki w Trzecim Świecie przeżywają niewyobrażalne cierpienia: 600 000 z nich umiera każdego roku a ponad 2 miliony cierpi z powodu urazu okołoporodowego. W następstwie przetoki położniczej często dochodzi u nich do nietrzymania moczu i stolca. Powikłaniom tym można zapobiec i skutecznie je leczyć pod warunkiem dostępności wyszkolonego personelu i środków materialnych. Potrzebna jest jednak wola polityczna i zaangażowanie środowiska międzynarodowego.
– Formułowanie opinii profesjonalistów w obronie macierzyństwa i dotyczącej wartości życia i rodzicielstwa.

Główne cele
– Dzielić się ewangelicznym świadectwem nauczania i praktyki współczesnej opieki położniczej w świetle Ewangelii Życia.
– Zapewniać matkom opiekę opartą o najwyższe standardy medyczne i etyczne.
– Gromadzić potrzebne środki dla przeprowadzania szkoleń lekarzy, położnych i pielęgniarek.
– Wpływać na rządy i międzynarodowe środowiska medyczne, aby ukierunkowywali swoją działalność i przeznaczali niezbędne środki na należną matkom opiekę podczas ciąży i porodu.
– Powoływać specjalistycznych ośrodków dla leczenia i rehabilitacji matek cierpiących na przetoki położnicze.

Główne zadania
– Stworzenie międzynarodowej organizacji wspierającej pracowników służby zdrowia oddanych założeniom i misji MaterCare International.
– Wspomaganie katolików, organizatorów służby zdrowia, aby właściwie kształtowali priorytety swoich decyzji.
– Stałe poszukiwanie nowych metod opieki okołoporodowej, badania naukowe, formułowanie standardów medycznych i etycznych, np. dotyczących leczenia krwotoków poporodowych.
– Nowe inicjatywy opieki położniczej np. dotyczące matek ze środowisk ubogich i uchodźców.
– Wydawanie podręczników i publikowanie artykułów w naukowych czasopismach medycznych, m.in. na temat udziału Kościoła w staraniach o zdrowie matek i dzieci.
– Organizowanie szkoleń, kursów, stron internetowych i warsztatów, m.in. na temat leczenia chirurgicznego i opieki pielęgniarskiej w przypadkach przetok położniczych.

Wśród inicjatyw na świecie są inicjatywy formacyjne, szkoleniowe, ale także inicjatywy pomocowe w Afryce. Obecnie większość środków pomocowych z zakresu ‚zdrowia reprodukcyjnego’ Zachodu niestety jest przeznaczanych na propagowanie kontroli narodzin, niszczenie życia w myśl kontroli przyrostu naturalnego. MaterCare International jest jedną z nielicznych organizacji, która stara się te same środki pozyskiwać na programy pomocowe wychodzące naprzeciw prawdziwym zapotrzebowaniom. A te są ogromne. Rocznie 600 000 matek umiera z powodu powikłań porodowych i braku opieki okołoporodowej, a kolejnych 2 000 000 doznaje ciężkich obrażeń w postaci przetok położniczych, niemalże nieznanych w Europie. Matki te niekiedy są skazane na niepotrzebne i wręcz niewyobrażalne cierpienia, gdyż nie ma dla nich pomocy. (Pomoc idzie w tzw. birth control.) MaterCare ukończyło budowę jednego szpitala w Ghanie poświęconego leczeniu przetok położniczych dzięki dotacjom darczyńców i rządu kanadyjskiego i irlandzkiego.

Ostatnią inicjatywą było m.in. wsparcie budowy szpitala położniczego w Kenii (Projekt Isiolo) oraz jego wyposażenie w sprzęt medyczny, który udało nam się zgromadzić przy pomocy wielu instytucji i ludzi dobrej woli.
Niemniej ważnym elementem działania MaterCare, natomiast, jest obrona godności człowieka w praktyce lekarskiej wszędzie tam, gdzie znajdują się nasi lekarze. Oznacza to też obronę sumienia lekarzy.