Św. Joanna Beretta Molla

Twoja wielka miłość pomoże mi być silną”
słowa św. Joanny w liście do męża, Piotra…

joanna_6Św. Joanna Beretta Molla, 1922 – 1962, była żoną, matką, lekarką i członkinią Akcji Katolickiej. Wszyscy jej znajomi zapamiętali ją jako człowieka, z którego ustawicznie wypływała wielka radość życia. Była kobietą i lekarką niemalże nam współczesną i podczas jej kanonizacji 16 maja 2004 roku byli obecni jej mąż Piotr i najmłodsza córka, Gianna Emanuela. Kochała męża, dzieci, rodzinę oraz ludzi z którymi stykała się na Uniwersytecie w Mediolanie, a także we własnej przychodzi w Messero. Zostawiła po sobie wiele pięknych listów i mądrych rozważań, zapisków spostrzeżeń.

Gdy Państwo Molla mieli już troje dzieci – Perluigiego, Mariolinę i Lorettę, a Joanna spodziewała się czwartego dziecka, wykryto u niej chorobę nowotworową. Jako lekarka, miała świadomość, że w sytuacji, w której się znalazła była alternatywa: albo podejmie leczenie, które uratuje jej życie ale zakończy się śmiercią jej dziecka, albo nie podejmie leczenia, co spowoduje jej rychłą śmierć, a uratuje dziecko. Z całą świadomością wybrała to drugie rozwiązanie. W liście do siostry  zwierzyła się słowami:  „abyś wiedziała, jak się cierpi kiedy pozostawia się malutkie dzieci.” W jej zapiskach znajdują się słowa: „macierzyństwo może być źródłem wielkiej radości, ale może także stać się źródłem cierpień a niekiedy wielkich zawodów. Wówczas miłość staje się próbą czasem heroiczną, która wiele kosztuje macierzyńskie serce kobiety…”  Gdy urodziła małą Giannę 21 kwietnia 1962, ledwo przytuliła maleństwo i jej stan znacznie się pogorszył. Zmarła w dniu 28 kwietnia 1962.

Przez całe swe świadome życie, jak to powiedział Jan Paweł II, była krzewicielką cywilizacji miłości i życia. Taka decyzja św Joanny nie była zaskoczeniem dla tych, którzy ją znali. Według nich była wynikiem i owocem dotychczasowego jej życia.

Św Joanna jest patronką lekarzy, małżeństw, rodzin, dzieci poczętych, matek w stanie błogosławionym, Akcji Katolickiej, a także patronką organizacji joanna_2zrzeszającej lekarzy ginekologów położników w służbie życiu: MaterCare International. Jej obraz i relikwie towarzyszą kolejnym międzynarodowym zjazdom MaterCare – dotychczas w Rzymie i w Zagrzebiu i ostatnio odbywającej się w Warszawie pod hasłem: „Ginekologia, etyczna czyli ludzka”.

joanna_4 Takie sytuacje, jak śmierć matki po porodzie dziecka, przy dzisiejszym poziomie medycyny  są bardzo rzadkie, jednakże trudne sytuacje położnicze mogą występować również i dziś. A jest ich szczególnie dużo w krajach biedniejszych. Wśród różnych wskaźników określających stopień rozwoju danego kraju, wskaźniki umieralności i zachorowalności okołoporodowej matek i dzieci wskazują największą różnicę. MaterCare International stara się wyjść naprzeciw potrzebom matek i dzieci, którym inni nie pomagają, i wdrażać nauczanie papieskich encyklik Humanae Vitae i Evangelium Vitae do praktyki ginekologiczno – położniczej.

Przygotowanie: MaterCare Polska,