Polecane strony

Powrót do strony głównej
Strony w języku polskim:

www.nil.org.pl – Naczelna Izba Lekarska

www.kslp.pl – Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

www.kspipp.vel.pl – Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

www.ifmsa.pl – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny

www.kdsz.pl – Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

www.sfkpgdansk.pl – Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Oddział w Gdańsku

www.creightonmodel.pl – oficjalna strona na temat Modelu Creightona (CrMS)

www.naprotechnology.pl – oficjalna strona na temat NaProTechnologii

www.fccp.pl – Fertility Care Centers of Poland

www.npr.pl – Liga Małżeństwo Małżeństwu

www.psnnpr.com – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

www.iner.pl – Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rötzera (INER Polska)

www.fpr.pl – Fundacja „Pomoc Rodzinie”

www.hli.org.pl – Human Life International

www.isr.org.pl – Instytut Świętej Rodziny

 

Strony w języku angielskim:

www.matercare.org – strona MaterCare International

www.fiamc.org – Światowa Federacja Katolickich Stowarzyszeń Medycznych

www.naprotechnology.org -główna strona informacyjna o NaProTechnologii

www.fertilitycare.net – The FertilityCare and NaProTechnology of Europe

www.linacre.org – The Linacre Centre for Healthcare Ethics