Spotkanie Medyków z Abp Hoserem na Triduum Świętego Łukasza 2016

Spotkanie Medyków z Abp Hoserem na Triduum Świętego Łukasza 2016

Tegoroczne spotkanie zbiegło się ze wspomnieniem św. Jana Kantego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wykładał filozofię i teologię.

W trosce o naszą osobowość zachęcał:   Każdy z nas musi mieć silną osobowość i jasne poglądy. Nie możemy dać się koniunkturalizmowi i chwiać się jak trzcina na wietrze” Biskup – Lekarz podkreślał wspólne cechy solidnego wykształcenia św. Łukasza i Jana Kantego. Zachęcał nas słowami św. Pawła aby wzmocnił się w nas wewnętrzny człowiek.  Zwrócił uwagę na pokorę i rolą Mistrza zawodu. Przytoczył słowa z Bulli Kanonizacyjnej Jana Kantego, Papieża Klemensa XIII, napisanej na początku XVIII:

Jan Kanty Stał się chlubą i ozdobą wykładowców tejże Akademii Uniwersytetu Jagiellońskiego, i zostawił też przepiękny przykład przyszłym pokoleniom, by się ze wszelkich sił starały naśladować ten wzór, doskonałego Mistrza  i przykładały wiernie do nauczania wiedzy  świętych oraz innych umiejętności tylko na chwałę i uwielbienie Boga. Z pobożnością z którą się odnosił do spraw Bożych łączył on pokorę. Chociaż przewyższał wszystkich swoją wiedzą , miał się za nic , i nigdy nie wywyższał się po nad innych. Co więcej, pragnął być wzgardzonym niepoważanym, a tych, którzy go pomawiali, i byli mu nieprzychylni znosił z pogodą ducha.

W podziemiach Katedry po koncercie muzyki klasycznej Abp Hoser skierował słowa do medyków,

poprzedzające wręczenie Medali Archidiecezji Praskiej.

LINK

http://www.srodowiskomedyczne.pl/spotkanie-medykow-z-abp-hoserem-w-ramach-triduum-swietego-lukasza-2016